Recent Posts

Archive

Tags

Центрально-Азіатський Форум з питань нерухомості пройде у м.Ташкент 24-25 вересня 2020 року

Шановні друзі!

Запрошуємо Вас на Центрально-Азіатський форум з питань нерухомості та рітейлу 24-25 вересня 2020 року, який вперше пройде в м.Ташкент.

Ключова тема форуму «Девелопмент. Інвестиції. Технології ».

* Охоплення онлайн трансляції - 5000+ учасників з усіх країн СНД і Центральної Азії, пов'язаних з ринком нерухомості й рітейлу.

* В живому форматі участь візьмуть - 100 + чоловік, захід пройде на відкритому повітрі.

Основні учасники: інвестори, керуючі компанії, девелопери і забудовники, рітейлери і роздрібні мережі, консалтингові та будівельні компанії.

Заявлені спікери з Узбекистану, Казахстану, України, Росії, Киргизії, Німеччини, ОАЕ.

Участь у форумі CREW Tashkent 2020 року - це найкращий спосіб реалізувати завдання маркетингової стратегії компанії, що працює на ринку рітейлу і нерухомості.

Незважаючи на зовнішні обставини, підготовка форуму в форматі живого участі йде повним ходом, так як ми розуміємо всю важливість особистого спілкування та налагодження ділових зв'язків.

Ми впевнені, що у вересні столиця Узбекистану зустріне нас яскравим сонцем. Так само, буде доступний онлайн-формат для тих учасників, які з різних причин не зможуть приєднатися до нас в Ташкенті.

Ми подбали про актуальність програми. Наші спікери - представники провідних міжнародних компаній в галузі нерухомості, консалтингу та управління.

В програмі:

- антикризова тематика, успішні кейси, міжнародний досвід;

-property тур по новим і знаковим об'єктам Ташкента;

- блискучий гала-вечеря який завершиться нагородженням Кращих об'єктів нерухомості і компаній в сфері рітейлу міста Ташкент.

Запрошуємо вас до активної участі.

Деталі й програма форуму а так само реєстрація на сайті

https://crew2020.centralasiaproperty.org/

Участь для делегатів:

- Пакет «Тільки онлайн» - 35 $

Якщо ви бажаєте виступити на заході спікером, просимо зв'язатися з е-мейл адресою knpmarketing2@gmail.com, office@knpartners.kz

Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас на Центрально-Азиатский форум по вопросам недвижимости и ритейла 24-25 сентября 2020 года, который впервые пройдет в г. Ташкент.

Ключевая тема форума «Девелопмент. Инвестиции. Технологии».  

* Охват онлайн  трансляции – 5000+ участников со всех стран СНГ и Центральной Азии, связанных с рынком недвижимости и ритейла.

* В живом формате участие примут – 100+ человек, мероприятие пройдет на открытом воздухе.

Основные участники: инвесторы, управляющие компании, девелоперы и застройщики, ритейлеры и розничные сети, консалтинговые и строительные компании.

Заявлены спикеры из Узбекистана, Казахстана, Украины,России, Киргизии, Германии, ОАЭ.

Участие в форуме CREW Tashkent 2020 – это наилучший способ реализовать задачи маркетинговой стратегии компании, работающей на рынке ритейла и недвижимости.

Несмотря на внешние обстоятельства, подготовка форума в формате живого участия идет полным ходом, так как мы понимаем всю важность личного общения  и налаживания деловых связей.

Мы уверены, что в сентябре столица Узбекистана встретит нас ярким солнцем. Так же, будет доступен онлайн-формат для тех участников, которые по различным причинам не смогут присоединиться к нам в Ташкенте.

Мы позаботились об актуальности программы. Наши спикеры – представители ведущих международных компаний в области недвижимости, консалтинга и управления.

В программе:

- антикризисная тематика, успешные кейсы, международный опыт;

-property тур по новым и знаковым объектам Ташкента;

- блестящий гала-ужин который завершится награждением Лучших объектов недвижимости и компаний в сфере ритейла города Ташкент.

Приглашаем вас к активному участию.

Детали и программа форума а так же регистрация на сайте

https://crew2020.centralasiaproperty.org/

Участие для делегатов:

- Пакет «Только онлайн» - 35$

Если вы желаете выступить на мероприятии спикером, просим связаться по е-мейл адресу knpmarketing2@gmail.com, office@knpartners.kz

                           Dear friends!

We invite you to the Central Asian Forum on Real Estate and Retail on September 24-25, 2020, which will be held for the first time in Tashkent.

The key topic of the forum is “Development.  Investments.  Technology".

* Coverage of online broadcasts - 5000+ participants from all CIS and Central Asian countries related to the real estate and retail market.

* 100+ people will take part in a live format, the event will be held outdoors.

Key participants: investors, management companies, developers and builders, retailers and retail chains, consulting and construction companies.

Speakers from Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine, Russia, Kyrgyzstan, Germany, UAE have been announced.

Participation in the CREW Tashkent 2020 forum is the best way to implement the objectives of the marketing strategy of a company operating in the retail and real estate market.

Despite the external circumstances, the preparation of the forum in the format of live participation is in full swing, as we understand the importance of personal communication and establishing business ties.

We are confident that the capital of Uzbekistan will greet us with a bright sun in September.  Also, an online format will be available for those participants who, for various reasons, will not be able to join us in Tashkent.

We took care of the relevance of the program.  Our speakers are representatives of leading international companies in the field of real estate, consulting and management.

In a programme:

- anti-crisis topics, successful cases, international experience;

-property tour of new and iconic objects in Tashkent;

- a brilliant gala dinner, which will end with the awarding of the Best real estate and retail companies in the city of Tashkent.

We invite you to actively participate.

Details and program of the forum as well as registration on the site

https://crew2020.centralasiaproperty.org/

Participation for delegates:

- Package "Online only" - 35 $

If you would like to speak at the event as a speaker, please contact by e-mail address knpmarketing2@gmail.com, office@knpartners.kz